- - -


Kurz


KOROZNÍ INŽENÝR
 
zahajuje již 14.3.2019!

AKI letos znovu otevírá kurz Korozní inženýr.
Náplň přednášek, další termíny, cena a další informace jsou souhrnně dostupné ZDE
Přihlašujte své příspěvky na konferenci EUROCORR v Seville. Uzávěrka je už 16. ledna!
Členové AKI mohou využít slevu 100€ na vložném!
Profesor Vladimír Číhal laureátem Ceny Milana Pražáka Asociace korozních inženýrů za rok 2018


2018 Tisková zpráva Cena Milana Pražáka pro profesora Číhala.pdf
AKI pořádala největší korozní konferenci v Evropě!

Zaznělo
760 přednášek, bylo prezentováno 280 posterů, v rámci výstavy se představilo 50 firem!


Přivítali jsme 1530 účastníků

Fotografie jsou stále k dispozici na www.prague-corrosion-2017.com.


- - -Asociace Korozních Inženýrů, z.s.

Asociace korozních inženýrů, z.s. (AKI) je nezisková organizace, která byla založena v roce 1990 pracovníky v oboru korozního inženýrství a povrchových úprav. Působí na území ČR i v zahraničí. Asociace korozních inženýrů, z.s. je členem Evropské korozní federace (EFC), Světové korozní organizace (WCO) a nominuje zástupce pro ČR do Mezinárodní korozní rady (ICC). Stanovy AKI je možné stáhnout v záložce DOWNLOADS.

  

Kontakty

Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice, Česká republika

Tel.: +420 220 444 275

E-mail: aki@vscht.cz

IČO: 45249067

Bankovní spojení: 
KB Praha 6, č. účtu: 23731471/0100
IBAN CZ 8301000000000023731471, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
 

Činnost

 • propagační (s cílem zvýšit zájem o obor)
 • informační a publikační (tištěné informace, sborníky a časopis Koroze a ochrana materiálu)
 • vzdělávací (přednášky, semináře, konference, školení)
 • poradenská, konzultační a expertní
 • spolupráce mezi organizacemi (i zahraničními), které se zabývají problematikou koroze a protikorozní ochrany

 

Členství

Individuální - členem je fyzická osoba na základě platné přihlášky (zahrnuje přístup k publikacím AKI a EFC, zvýhodněnou účast na konferenci AKI, apod.).

Kolektivní - členem je právnická osoba (organizace), se kterou je uzavřena členská smlouva (zahrnuje bezplatné konzultace, zvýhodněnou účast na konferenci AKI, bezplatný reklamní banner na stránkách časopisu KOM, apod.).

Čestné - fyzická osoba, která má mimořádné zásluhy o rozvoj oboru.

 

V případě zájmu o individuální členství vyplňte přihlášku (viz záložka DOWNLOADS) a pošlete ji na adresu aki@vscht.cz nebo kontaktuje pí. Wildovou (aki@vscht.cz; 22044 4197) pro bližší informace. Individuláním členem se stáváte podáním přihlášky a uhrazením ročního členského poplatku 400 Kč na účet 23731471/0100 (pro identifikaci platby je nutné uvést Vaše jméno ve zprávě pro příjemce).

 

S kolektivními členy je sepsána samostatná smlouva. V případě zájmu kontaktujte pí. Wildovou (aki@vscht.cz; 22044 4197).

Řídicí orgány:

Členská schůze - nejvyšší řídicí orgán asociace, svolává se každé čtyři roky
Výbor - výkonný orgán asociace, který řídí její činnost v období mezi Členskými schůzemi. V současnosti má tyto stálé členy:

 • Prezident:                              
  Ing. Tomáš Prošek, Ph.D. (Technopark Kralupy)

 • Viceprezident:                         
  Ing. Petr Szelag (Pragochema)

 • Jednatel:
  Doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D. (VŠCHT Praha)
 • Hospodář:                
  Ing. Iva Pospíšilová, Kateřina Wildová (VŠCHT Praha)

 • Předseda redakční rady KOM:    
  RNDr. Jiří Sikač, CSc. (Henkel)

 • Členové výboru:                      
  doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc. (VŠB-TU Ostrava)
  Ing. Jan Chott (soukromý znalec)
  Ing. Otakar Člupek (ÚVP)
  Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D. (SVÚOM)
  Ing. Jakub Mlnařík (SVÚM)
  prof. Ing. Pavel Novák, CSc. (VŠCHT Praha)
  Ing. Petr Strzyž (AČSZ)
  Ing. Jan Verner, Ph.D. (Česká rafinérská)
  Ing. Martin Zmrzlý, Ph.D. (Fosfa)


Kontrolní orgán:

Dozorčí komise - je samostatný orgán, kontroluje dodržování stanov a pravidel hospodaření

 • Členové:            
Jan Hendrych
Ing. Ludmila Veselá
Ing. Jan Stoulil, Ph.D.

Copyright © AKI 2011 | Mapa webu | Doporučujeme: www stránky zdarma www stránky | administrace webu