Odborná pomoc

Expertizní činnost

Pokud potřebujete zajistit poradensko/expertizní činnost, analýzy či experimentálně cokoli ověřit můžete kontaktovat tyto členy AKI, kteří vás případně přesměrují dále:

 

Povrchové úpravy - organické povlaky

Ing. Jan Chott (604 179 870; chott@chott.eu)

RNDr. Petr Nevěčný (602 710 536; info@korozniinzenyr.cz)

Jan Hendrych (603 241 864; hendrych.j@worldonline.cz)

Ing. Petr Graeber (602 527 568; petr.graeber@videfkor.cz)


Povrchové úpravy - moření, konverzní a kovové povlaky

Ing. Petr Szelag (271 082 207; vyzkum@pragochema.cz)


Kovové povlaky

Ing. Tomáš Prošek, Ph.D. (723 242 413; tomas.prosek@vscht.cz)


Energetika

doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc. (22044 3789; bystriaj@vscht.cz)

Ing. Jakub Mlnařík (721 717 532; mlnarik@svum.cz)


Katodická ochrana

Ing. Otakar Člupek (607 642 116; ota.clupek@ustavpaliv.cz)


Korozní monitoring

doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc. (22044 3789; bystriaj@vscht.cz)

Ing. Milan Kouřil, Ph.D. (22044 3750; kourilm@vscht.cz)


Restaurování a konzervování kovů

prof. Ing. Pavel Novák, CSc. (22044 4033; novakp@vscht.cz)


Atmosférická koroze – expertizní činnost a urychlené korozní zkoušky

Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D. (775 179 552; kreislova@svuom.cz)

Ing. Tomáš Prošek, Ph.D. (723 242 413; tomas.prosek@vscht.cz)

Atmosférická koroze – venkovní expozice

Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D. (775 179 552; kreislova@svuom.cz)


Koroze ocelové výztuže v betonu

Ing. Milan Kouřil, Ph.D. (22044 3750; kourilm@vscht.cz)


Biomateriály

doc. Ing. Luděk Joska, CSc. (22044 4204; joskal@vscht.cz)


Ostatní

Ing. Jan Stoulil, Ph.D. (22044 3750; jan.stoulil@vscht.cz)

Copyright © AKI 2011 | Mapa webu | Doporučujeme: www stránky zdarma www stránky | administrace webu