Řídicí orgány

Organizace a řízení

 

Řídící orgány:

Shromáždění - nejvyšší řídicí orgán asociace, svolává se každé čtyři roky
Výbor - výkonný orgán asociace, který řídí její činnost v období mezi Shromážděními. V současnosti má tyto stálé členy:

  • Prezident:                              
  Ing. Tomáš Prošek, Ph.D. (Technopark Kralupy, VŠCHT Praha)

  • Viceprezident:                         
                                                              Ing. Petr Szelag (Pragochema)

  • Jednatel:                         
  Doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D. (VŠCHT Praha)

  • Tajemník/Hospodář:                
  Ing. Iva Pospíšilová, Kateřina Wildová (VŠCHT Praha)

  • Předseda redakční rady KOM:    
  RNDr. Jiří Sikač, CSc. (Henkel)

  • Členové výboru:                      
  doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc. (VŠB-TU Ostrava)
  Ing. Jan Chott (soukromý znalec)
  Ing. Libor Černý, Ph.D. (ArcelorMittal)
  Ing. Otakar Člupek (ÚVP)
  Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D. (SVÚOM)
  Ing. Jakub Mlnařík (SVÚM)
  prof. Ing. Pavel Novák, CSc. (VŠCHT Praha)
  Ing. Jan Verner, Ph.D. (Česká rafinérská)
  Ing. Martin Zmrzlý, Ph.D. (VUT Brno)


Kontrolní orgán:

Dozorčí komise - je samostatný orgán, kontroluje dodržování stanov a pravidel hospodaření

  • Členové:            
Jan Hendrych
Ing. Ludmila Veselá
Ing. Jan Stoulil, Ph.D.

Copyright © AKI 2011 | Mapa webu | Doporučujeme: www stránky zdarma www stránky | administrace webu